Ресурси

Ресурси - Служба за трудова медицина Новелмед


NM_Cryptomail

Програма за асиметрично криптиране на файлове и папки съдържащи чувствителни категории лични данни предназначена за клиенти на СТМ Новелмед.

Инструкция за инсталиране на програмата за криптиране Cryptomail

Операционна система Windows Vista, 7, 8, 10 Cryptomail

Oперационна система Windows XP Cryptomail

E_Factura

Програма за изготвяне и отпечатване на електронни договори, проформи, фактури, както и извършване на различни справки в базата данни на СТМ от партньори на Новелмед ООД. Изисква операционна система Windows и удостоверяване на потребителя.

e_factura

D_Factura

Програма за изготвяне и отпечатване на електронни договори, проформи, фактури, както и извършване на различни справки в собствените бази данни на партньорите на Новелмед ООД. Изисква се SQL Server 2008 R2 до SQL Server 2017, инсталиран на устройството.

D_Factura

STM_tools

Програма за водене на електронно здравно досие, извършване на оценка на риска, изготвяне на анализи на ЗВН, анализи на профилактични прегледи, медицински заключения за пригодност и всички останали документи регламентирани в ЗЗБУТ и Нар. №3/2008 г. за дейността на службите по трудова медицина. Изисква се удостоверяване на потребителя, както и на устройството, на което работи приложението. Предназначена за служби по трудова медицина.

STM_tools

ECHOCARDIOGRAPHY

Програма за запис и обработка на данните от извършена ехокардиография, комплексен анализ на функцията на сърдечните кухини и клапи, изготвяне на предложение за диагноза и отпечатване на заключение от прегледа. Предназначена за кардиолози.

ECHOCARDIOGRAPHY