Нашите партньори

Партньори - Служба за трудова медицина Новелмед


"ДАНИ - МЕД КОНСУЛТ" ЕООД, гр. София

"Дани-Мед Консулт" ЕООД е консултантска фирма, чиято дейност е пряко свързана с подпомагане на работодателя при изготвяне и водене на документи касаещи безопасните условия на труд във фирмата, съобразено с изискванията произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

"Дани-Мед Консулт" ЕООД осъществява съвместна дейност със служба по трудова медицина "НовелМед" ООД. Контролът по изпълнението се извършва от Министерство на труда и респективно от Главна инспекция по труда.

Услугите предлагани от "Дани-Мед Консулт" ЕООД са с гарантирано качество и на атрактивни цени.

Изтегли оферта Прочети още

Адвокатско дружество Господинов, гр. София

Адвокатско дружество „Господинов“, е учредено от адвокат Борислав Господинов и адвокат Теодора Иванова. Вписано е в регистъра на Софийската адвокатска колегия и Софийски градски съд.

 • Консултиране и въвеждане на правила и процедури, както и изготвяне на пълен пакет документи, необходими за покриването на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDRP)
 • Консултации и правна помощ в областта на трудовото и фирмено право

office@glaw.bg
Адвокат Борислав Господинов borislav.gospodinov@glaw.bg
Адвокат Теодора Иванова teodora.ivanova@glaw.bg

"ИКОНОМИКС – М" ЕООД, гр. Севлиево

 • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
 • Обучение по електробезопасност, управление на качеството, безопасна работа с азбест

"ДДД - 1 ООД", орган за контрол

 • Контрол на физични и химични фактори на работна среда
 • Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000V
 • Контрол на климатични и вентилационни инсталации

МЦ ”Аркус Медикъл” АД", гр. Велико Търново

 • Извършване на медицински прегледи съгласно Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г.
 • Извършване на лабораторни изследвания

"ДКЦ Д-р Стефан Черкезов ЕООД", гр. Велико Търново

 • Извършване на медицински прегледи съгласно Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г.
 • Извършване на лабораторни изследвания

"Медицински център І – Елена" ЕООД, гр.Елена

 • Извършване на медицински прегледи съгласно Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г.
 • Извършване на лабораторни изследвания

Търсим партньори

"НОВЕЛМЕД" ООД е отворена към нови партньори от цялата страна (без София и В.Търново) за извършване на посредническа дейност, свързана с дейността на службата по трудова медицина. За по-подробна информация свържете се с нас.