Нашият екип


Д-р Милена Палазова - ръководител на Службата по трудова медицина “НОВЕЛМЕД”, специалист по Трудова медицина, завършила специализацията си с ръководител проф.Емилия Иванович в Национален център по опазване на общественото здраве гр.София. Работи като Ръководител на служба по трудова медицина от 2002 година.

Д-р Юлий Иванов - лекар със специалност “Обща медицина”. От 2002 год. участва при организиране и провеждане на периодични медицински прегледи и изследвания с допълнителен екип от медицински специалисти.

Инж.Огнян Бенов - инженер по здравословни и безопасни условия на труд с висше техническо образование, инженер Пътно-строителни машини. Дългогодишен опит в дейности по здравословни и безопасни условия на труд – изготвяне на вътрешно фирмена документация по ЗБУТ, оценка на професионалните рискове.

Инж.Даниел Христов - инженер по здравословни и безопасни условия на труд с висше техническо образование “Радио инженер”, Магистър по икономика и с опит в областта на здравето и безопасността при работа, сътрудник към Служба по трудова медицина и консултант по ЗБУТ от 2006 год.

Марин Недялков - Магистър “Бизнес Администрация”; Бакалавър „Стопанско Управление“, среден професионален машинен техник със специалност “Технология на машиностроенето – специално уредостроене.

Албена Накова - среден машинен техник със специалност “Технология на машиностроенето”. Работи от 2002 година в екип на Служба по трудова медицина.

Стела Пенчева - технически сътрудник. Представител на СТМ за региона.

Цветелина Белева - технически сътрудник. Представител на СТМ за гр.София.

Велина Витанова - технически сътрудник. Представител на СТМ за гр.София.