РАБОТА ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ и мерки за ограничаване на рисковете за здравето и безопасността при работа

12.07.2012

За нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа на открито под въздействието на неблагоприятни атмосферни условия, здравните рискове от прегряващ микроклимат и необходимите мерки за защита на работещите можете да прочетете от тук