Ставаме партньори с Адвокатско дружество „Господинов“, гр.София

30.04.2018

Поради повишения интерес от страна на наши клиенти относно необходимостта от въвеждане на фирмена система за защита на личните данни, необходима за покриването на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDRP), потърсихме помощта на специалистите от Адвокатско дружество "Господинов" гр. София. Споразумяхме се, заедно с тях, да предлагаме консултиране и въвеждане на правила и процедури, както и изготвяне на пълен пакет документи.