На 21.04.2018 год., заедно с Данимед-консулт ЕООД се проведе обучение за защитата на личните данни

24.04.2018

Обучението се проведе в хотелски комплекс "Дива" в село Чифлика. Присъстваха всички служители н Новелмед ООД и Данимед-консулт ЕООД. Темата беше запознаване с Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDRP) и практическите изисквания за работата на двете фирми. Лектори бяха адв. Т. Иванова от Адвокатско дружество "Господинов" София и д-р Ю. Иванов управител на Новелмед ООД.