Напомняме Ви, че до 31.01.2014 е срокът за определяне на местата за трудоустрояване за 2014 година.

20.12.2013

СТМ НОВЕЛМЕД напомня, че до 31.01.2014 е срокът за определяне на местата за трудоустрояване за 2014 година.

На всички наши клиенти, които е необходимо да определят места за трудоустрояване, съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, ще изпратим необходимия пакет документи и ще окажем съдействие на място.