Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2014 година

15.11.2013

Министерството на труда и социалната политика със заповед № РД-01-809 от 29 октомври 2013 г.определи коефициентите на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2014 г. съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.