Новини

Новини - Служба за трудова медицина Новелмед


Предоставяме на нашите клиенти безплатна програма за криптиране на имейли, съдържащи лични данни.

Предоставяме на нашите клиенти безплатна програма за криптиране на имейли, съдържащи лични данни.

Ставаме партньори с Адвокатско дружество „Господинов“, гр.София

Ставаме партньори с Адвокатско дружество „Господинов“, гр.София

На 21.04.2018 год., заедно с Данимед-консулт ЕООД се проведе обучение за защитата на личните данни

На 21.04.2018 год., заедно с Данимед-консулт ЕООД се проведе обучение за защитата на личните данни

СТМ Новелмед навърши 10 години!

На 10.04.2018 год. СТМ Новелмед навърши 10 години!

Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2018 година

Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2018 година

Новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2015 година

Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2015 година

Наредба за ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ при експлоатация на обектите

Обнародвана е наредба за ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ при експлоатация на обектите

Напомняме Ви, че до 31.01.2014 е срокът за определяне на местата за трудоустрояване

Напомняме Ви, че до 31.01.2014 е срокът за определяне на местата за трудоустрояване за 2014 година.

Изтича срокът за изготвяне на графиците за ползване на платения годишен отпуск

До 31 декември изтича срокът за изготвяне на графиците за ползване на платения годишен отпуск през 2014 год.

1 2 3 >