Новини

Новини - Служба за трудова медицина Новелмед


Промени в изискванията към съдържанието на личните здравни досиета.

Променени са изискванията към съдържанието на личните здравни досиета на работниците и служителите, водени от службите по трудова медицина...

< 1 2 3